Knowledge Of MS SQL Server

برای هرچیزی زکاتی است وزکات علم نشر آن است

Knowledge Of MS SQL Server

برای هرچیزی زکاتی است وزکات علم نشر آن است

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

Create Database & Table

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۴۴ ق.ظ

ایجاد Database


نحوه ایجاد دیتابیس بدون استفاده از کد:

ابتدا روی نام دیتابیس کلیک راست نموده وگزینه NEW DATABASE را انتخاب می کنیم،پنجره زیر ظاهر می شود:در قسمت Database name نام دیتابیس را تایپ کرده وسپس روی گزینه ok را کلیک می کنیم.

در اینصورت دیتابیس موردنظر ایجاد شده و با کلیک روی کادر کوچک کنار کلمه  Database می توان دیتابیس ایجاد شده را دید.

 

ایجاد دیتابیس با استفاده از کد:

به عنوان مثال فرض کنید دیتابیسی به نام library می خواهیم ایجاد کنیم،داریم:

create database library

on

(

name=m_library,

filename='d:\library\m_library.mdf',

size=10,

maxsize=50,

filegrowth=5

)

log on

(

name=l_library,

filename='d:\library\l_library.ldf’,

size=10,

maxsize=50,

filegrowth=5

)

 


ایجاد Table

 

 ایجاد Table بدون استفاده ازکد:

دیتابیس مورد نظر را انتخاب کرده وزیر شاخه های آن را باز می کنیم ، مطابق شکل زیر روی Table کلیک راست نموده وسپس گزینه Table New را انتخاب می کنیم.

 


بعد از انجام این مراحل پنجره زیر ظاهر می شود.در قسمت Column Name نام ستون مورد نظر،در قسمت Data Type نوع داده را مشخص میکنیم ودر قسمت Allow Null مشخص می کنیم که دیتای ما می تواند null باشد یاخیر .
سپس اگر پنجره بالا را ببندیم ویا ctrl+s را بزنیم پیغام save  میدهد که با انتخاب یک نام  table موردنظر را save می کنیم.

حال اگر زیرشاخه های Tableرا باز کنیم باید نام Table ایجاد شده را ببینیم.

 

ایجاد Table با استفاده از کد:

                                           

create table[tablename]

(

[filename] [datatype nullable],

(primary)

) on[filegroupname]


مثال 


create table person

(

Id int not null primary key,

Isn char(10) not null,

FirstName nvarchar(50) not null,

LastName nvarchar(50) not null,

)

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۴۴
فائزه فاضلی